Fried Buffalo Wings

8.95

Choice of Buffalo, BBQ or Cajun